Påsen innehåller 11 brickor.

A OO Y Å Ä Ö B LLL NN R SS T X