Påsen innehåller 12 brickor.

AA I O ÄÄ B D G K M N P RR SS T ?