Påsen innehåller 19 brickor.

AAA E I O Y Å ÄÄ B D GG K M NNN P RR SS T ?