Påsen innehåller 28 brickor.

A EEEE I OOOO ÅÅ Ä C DDDD FF G L M NNN P RRRR SS TT