Påsen innehåller 13 brickor.

EEE I U D F H K LL M NN RR TTTT