Påsen innehåller 22 brickor.

EEE II O UU B DD F G H J K LL M NNN RR TTTT V