Påsen innehåller 8 brickor.

A OO Ä DDD M N R SS TTT