Påsen innehåller 13 brickor.

A OO U Ä DDD G K M NN RR SS TTT