Påsen innehåller 16 brickor.

AA II Ä ÖÖ C DD F H K NNN P RR SS T ?