Påsen innehåller 22 brickor.

AA E II O Ä ÖÖ B C DD F H K L NNN P RR SSSS T ?