Påsen innehåller 30 brickor.

AAAA E II O ÄÄ ÖÖ B C DDD F H K LL NNN P RRR SSSSSS T ?