Påsen innehåller 9 brickor.

E I O B DD F G LL MMM R S T