Påsen innehåller 28 brickor.

AAA E I OOO Ö BB DD F G H LLL MMM NN P RRRR SS TTTT