Påsen innehåller 75 brickor.

AAAAA EEEEEEE IIIII OOOO UU Y ÅÅ Ä ÖÖ BB C DDD F GG J KKK LLLLL MM NNNNNN PP RRRRRRR SSSSSSS TTTTTT VV X Z ?