Påsen innehåller 15 brickor.

A IIII O U Å C J N P RRR SSSSS T ?