Påsen innehåller 18 brickor.

A EEE IIII O U Å C J N P RRR SSSSS T ?