Påsen innehåller 25 brickor.

AA EEEE IIII O U Å C D J K N P RRRR SSSSSS TT ?