Påsen innehåller 32 brickor.

AA EEEEE IIII O U ÅÅ Ä C DD J K M N P RRRR SSSSSS TT Z ??