Påsen innehåller 8 brickor.

A EE II U G H L N RR SS T