Påsen innehåller 12 brickor.

A EE II U Y Ä D LL N R S TTTT V