Påsen innehåller 14 brickor.

A EEE II U Y Ä D J LL N R S TTTT V