Påsen innehåller 20 brickor.

AAA EEEE II U Y Ä C D J LL NN P R S TTTT V