Påsen innehåller 26 brickor.

AAA EEEE III U Y ÄÄ Ö B C DD J LLL NN P R S TTTT V