Påsen innehåller 8 brickor.

EE I O U B G HH M RR S Z ?