Påsen innehåller 20 brickor.

EEEE II O U Å Ö B D G HH K L M RRR SS TT Z ?