Påsen innehåller 27 brickor.

A EEEE III OO U Å Ö B DD G HH K L M RRRRR SS TTT Z ?