Påsen innehåller 8 brickor.

AA EE U LL M NNN R S T ?