Påsen innehåller 14 brickor.

AA EEE U J LLL M NNN P RR S T ??