Påsen innehåller 19 brickor.

AA EEE U Å Ö D J LLL M NNNN P RR S TT ??