Påsen innehåller 27 brickor.

AAA EEEEE U Å Ö D J K LLL M NNNNN PP RR SS TTT ??