Påsen innehåller 34 brickor.

AAAAA EEEEE I U Å Ö DD G J K LLL M NNNNN PP RRRR SS TTT ??