Påsen innehåller 39 brickor.

AAAAAA EEEEE I O U Å Ö DD G J KK LLL MMM NNNNN PP RRRR SS TTT ??