Påsen innehåller 43 brickor.

AAAAAA EEEEE I OO U Å ÖÖ B DD GG J KK LLL MMM NNNNN PP RRRR SS TTT ??