Påsen innehåller 12 brickor.

AA II O ÅÅ F G J L NN RR SS VV