Påsen innehåller 17 brickor.

AAA III OO ÅÅ F G J LL NN RR SSS VV