Påsen innehåller 29 brickor.

AAA E IIII OOO U ÅÅ Ö D F G J KK LL NN RR SSS TTT VV ?