Påsen innehåller 35 brickor.

AAAA EE IIII OOO U ÅÅ Ö C DD F G J KK LL NN RRR SSS TTTT VV ?