Gunnars drag: 1e FLÖTS 30 (utmanat: giltigt)


Påsen innehåller 27 brickor.

EE III OO Ä C D F G H K L NNNN P RRRRR SSS TTT Z ??