Påsen innehåller 59 brickor.

AAAAA EEEE III OOOO UU Y Å ÄÄ ÖÖ BB DD FF H J KKK LLL MM NNNNNN PP RRRRRR SSS TTTT V X Z ??