Påsen innehåller 70 brickor.

AAAAAAA EEEEE IIII OOOO UUU Y Å ÄÄ ÖÖ BB DDD FF G H J KKK LLLLL MM NNNNNN PP RRRRRR SSSSS TTTT V X Z ??