Påsen innehåller 18 brickor.

E II Y Ö DD F L M NNNN P RRR SSS T V X ?