Påsen innehåller 24 brickor.

AA E II O Y Ö DD F J LL M NNNN P RRRR SSS T V X ?