#DragPong/drag#BrickorBrickor

Gunnar

1720.645

AAAA B C DDD EEEE F G III J KK L MMM NN OO RRRR SSSS T VV X Y

Zakarias

1724.653

?? AAAA B DD EEE F GG HH II K LLL NNNN OOO PP RRRR SSSS TTTTTTT UUU

Upp