Påsen innehåller 6 brickor.

A O Å B DD FF L N TT Z