Påsen innehåller 12 brickor.

A EE I U Y Ä G H K L NNN RRR SS