Rolands drag: 1a *BARnSTEG 83 (utmanat: ogiltigt)


Påsen innehåller 40 brickor.

AAA EEE II UU Y Å Ä Ö B FF G HH KK LL M NNNNN RRRRR SSSSS TTTTT Z ?