Notation


Franks analys

Dragen är sorterade efter hur bra Frank tycker att de är; det bästa draget står överst. Om muspekaren placeras på ett drag så visas draget på brädet.

Byten markeras med ett minustecken, t.ex. -DDFFZ.

Den första kolumnen i analysen är draget, den andra hur många poäng det ger, och den tredje hur bra stor vinst eller förlust i matchen Frank tror att det i genomsnitt leder till.

1e PÅLÄGG48+133.7

Draget PÅLÄGG ger alltså 48 poäng och verkar leda till vinst i matchen med ungefär 130 poäng.

Slutspelsanalys

När det står decimaltal i analysen är det bara en uppskattning, när det står heltal är den exakt framräknad. Det senare förekommer bara när påsen är tom.

b12 VEM12+258

Draget VEM ger alltså 12 poäng och leder till vinst i matchen med 258 poängs marginal om båda spelarna spelar korrekt i resterande drag.

Bästa dragsekvens i slutspelet

När påsen är tom och Frank lyckats bestämma den korrekta dragsekvensen för båda spelarna så visas den i kursivt under det bästa draget:

f13 EPIK12+103
8i DRÖSA, BREDDA
4g TÖR
4f STÖR
15n UT
f2 MES
Pass
15m LUT
Pass
15k ANN

Spelaren vid draget spelar alltså bäst i tur och ordning EPIK, TÖR och UT men får sedan passa ut, medan motståndaren bäst spelar DRÖSA, STÖR, MES, LUT och ANN.

Om muspekaren placeras på ett drag i den korrekta dragsekvensen så visas dragen fram till och med det draget på brädet.


Uppbyggnad

Varje parti beskrivs av en XML-fil i ett format som beskrivs här. Filerna körs genom ett program som genererar HTML- och JavaScript-filer.


Matcher

Matcherna kommer från Greger Nässén, Per Starbäck och mig. Hör av dig om du har någon match med brickställen nerskrivna så kan jag lägga till den. Om det inte är klart hur XML-formatet fungerar så kan jag förtydliga.

Upp